Onderzoeksrapport online over de inventarisatie van gasputten in de Noordzee die ondiepe gaslagen doorboren

05 juni 2020

Onderzoeksrapport online over de inventarisatie van gasputten in de Noordzee die ondiepe gaslagen doorboren

Onderzoeksrapport in opdracht van SodM naar aanleiding van recente publicaties over methaan lekkage veroorzaakt door gas putten die door ondiepe gasvoorkomens op de Noordzee zijn geboord. TNO concludeert dat de grootte van de antropogene methaanlekkage van deze publicaties een overschatting en onvoldoende onderbouwd zijn.

Link naar het rapport