Gesteentemonsters

Het Centraal Kernhuis te Zeist bevat een representatief deel van vrijwel alle kernen en cuttings genomen in (exploratie- en productie-) boorgaten in Nederland. Het kernhuis beschikt over faciliteiten (uitlegtafels, binoculair etc.) om kernen en cuttings van (vrijgegeven boringen) te bestuderen. Voor afspraken kunt u contact opnemen met  Peter Jellema.