Bestanden interactieve kaart

Kaartmateriaal zoals getoond op deze site wordt zoveel mogelijk beschikbaar gesteld. Links in de onderstaande tabellen verwijzen direct naar een digitaal bestand of naar een website of web service.


Belangrijk: De gegevens zijn afkomstig van TNO en Rijkswaterstaat Noordzee. Ondanks het streven naar uniformiteit in de gegevensbestanden binnen de cartografie is dit nog niet overal gerealiseerd. Dit betreft met name de projectiesystemen. Oorzaak is dat de gegevens afkomstig zijn uit verschillende gebruiksomgevingen. De gebruiker zal zelf zorg moeten dragen voor het converteren van de gegevens naar het gewenste projectiesysteem.
 

ArcGIS WMS diensten

Productieplatforms

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_facility_utm/MapServer/WMSServer?

Velden

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_field_utm/MapServer/WMSServer?

3D seismische data

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_grid_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data analoog

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_an_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data digitaal

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_dg_utm/MapServer/WMSServer?

2D NAM seismische data

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_nm_utm/MapServer/WMSServer?

Alle boringen

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_all_utm/MapServer/WMSServer?

Beeindigde borigen

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_cpl_utm/MapServer/WMSServer?

Lopende boringen

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_drl_utm/MapServer/WMSServer?

Producerende boringen

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_wll_prd_utm/MapServer/WMSServer?

Trajectories (UTM)

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_trjctry_utm/MapServer/WMSServer?

Vergunningen

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_utm/MapServer/WMSServer?

Pijpleidingen offshore

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_pipe_utm/MapServer/WMSServer?

Windparken turbines

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_windpak_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data na 1985

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_gt_85_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data 1980-1984

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_80_84_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data 1975-1979

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_75_79_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data 1970-1974

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_70_75_utm/MapServer/WMSServer?

2D seismische data voor 1970

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_smc_ln_lt_70_utm/MapServer/WMSServer?

Vergunningen opslag

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_str_utm/MapServer/WMSServer?

Verguninngen steenzout

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_salt_utm/MapServer/WMSServer?

Vergunningen koolwaterstoffen 

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_HYDROCARBONS_utm/MapServer/WMSServer?

Vergunningen koolwaterstoffen aangevraagd http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_HYDROCARBONS_applied_utm/MapServer/WMSServer?
Vergunningen geothermie

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_earthheat_utm/MapServer/WMSServer?

Vergunningen steenkool

http://www.nlog.nl/arcgis/services/nlog/gdw_ng_licence_coal_utm/MapServer/WMSServer?

  • Handleiding: het toevoegen van een WMS server in ArcGIS
  • Handleiding: het toevoegen van een WMS server in QGIS

Shapefiles

De volgende data is beschikbaar als shapefile. De shapefiles worden incidenteel bijgewerkt en zijn dus niet altijd up-to-date! Voor het meest recente overzicht: zie de interactieve kaart.

 

Rijkswaterstaat geografische gegevens

Rijkswaterstaat beheert en gebruikt geografische gegevenssets voor haar primaire processen. Een deel van deze gegevens is ook via internet beschikbaar.

  • Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest relevante datatypen. Een volledig en actueel overzicht van de bestanden en bijbehorende meta data is te bekijken via de RWS mapviewer.
  • Via een ArcGIS  interoperability Connection kunnen speciale gebieden zoals militaire gebieden worden opgevraagd. De dataset is te vinden via de link: geoservices.rijkswaterstaat.nl/noordzee_militaire_gebieden? 


Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de servicedesk data van Rijkswaterstaat DID, te bereiken via telefoon: 088-797 3999 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00) of e-mail: servicedesk-data@rws.nl.
 

Nationaal GeoRegister (NGR)

Naast bovenstaande gegevens zijn via het Nationaal GeoRegister (NGR) metadata, maar ook andere datatypen te benaderen.