Nieuws

21 mei 2020

Definitief instemmingsbesluit Leeuwarden-101 gepubliceerd

Het definitieve instemmingsbesluit op het winningsplan Leeuwarden-101 (provincie Fryslân) is gereed. Het instemmingsbesluit op het winningsplan Leeuwarden-101 ligt van 21...

05 maart 2020

Nederland publiceert eerste transparantierapport over de delfstoffensector

Nederland publiceert eerste transparantierapport over de delfstoffensector 

De NL-EITI multi-stakeholdergroep (‘de NL-EITI MSG’) heeft haar eerste EITI-rapport gepubliceerd. Dit rapport...

03 maart 2020

Vrijgave van data jaarverslag 2010 Delfstoffen en Aardwarmte is gepubliceerd

De jaarlijkse vrijgave (art 113 Mijnbouwbesluit) van data behorende bij het Jaarverslag 2010 Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland, is gepubliceerd en...

26 februari 2020

Aardwarmte vergunningen pagina’s zijn geactualiseerd

Op de aardwarmte vergunningen pagina’s wordt een duidelijker overzicht gegeven van de verschillende stappen binnen de vergunning aanvraag en verlening.

05 februari 2020

Overzicht boringen beëindigd in 2019 gepubliceerd

Het overzicht van de boringen die in 2019 zijn beëindigd is gepubliceerd en is hier te vinden.