Ter inzage legging: Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen: Wijziging instemmingsbesluit winningsplan gaswinning

03 mei 2018

De documenten aangaande de ter inzage legging wijziging instemmingsbesluit winningsplan gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden.