Instemmingsbesluit Ganzebos fase III gepubliceerd

08 juni 2018

Het instemmingsbesluit  op het winningsplan Ganzebos fase III en bijbehorende Nota van Antwoord is gepubliceerd en is hier te vinden.