Definitieve classificatie activiteitenniveau offshore, status 1 december 2016

Gezien de samenhang tussen de inventarisatie op basis van de Mijnbouwwet van inactieve gebieden in vergunningen voor de zeezijde en het op 16 september 2010 in werking getreden Convenant ter bevordering van de opsporing en ontwikkeling van de olie- en gasreserves en de opslag van stoffen op het Nederlands deel van het continentaal plat  is besloten de bekendmaking van de inventarisatie van inactieve gebieden op basis van artikel 32a, eerste lid, van de Mijnbouwwet ten aanzien van vergunningen voor de zeezijde en de bekendmaking van de definitieve classificatie van fallow-gebieden als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het convenant gelijktijdig te doen plaatsvinden met inachtneming van de in het convenant opgenomen termijnen.

De uitvoering van het convenant is opgedeeld in vijf fasen met de volgende belangrijke data en termijnen:

Fase 1:   Bekendmaking voorlopige classificatie
Fase 2: Na 6 maanden Vaststelling definitieve classificatie
Fase 3: Na 9 maanden Termijn indienen activiteitenplan door hoofdvergunninghouder
Fase 4: Na 3 maanden Termijn indienen activiteitenplan door uitvoerder en/of medevergunninghouders
Fase 5: Na 3 maanden Indienen activiteitenplan door derden


De termijn van fase 3 kan met drie maanden worden verlengd wanneer een vergunning in de laatste drie maanden is overgedragen aan een nieuwe vergunninghouder. De daaropvolgende termijnen schuiven dan automatisch mee op.

Activiteitenniveau winningsvergunning N07b geactualiseerd

Vergunning Uitvoerder
N07b                                                           Neptune Energy Netherlands B.V.


Definitieve classificatie fallow-gebieden offshore, 1 december 2016

Offshore  
Vergunning Uitvoerder
A12a, A12d & A15a Petrogas E&P Netherlands
A18a & A18c Petrogas E&P Netherlands
B10c & B13a Petrogas E&P Netherlands
B18a & F03a Centrica Production Nederland
D12a Wintershall Noordzee
D15 & D18a Engie E&P Nederland
E15a, E15b & F13a Wintershall Noordzee
E16a, E17a & E17b Engie E&P Nederland
E18a Wintershall Noordzee
F02a Dana Petroleum Netherlands
F06a Total E&P Nederland
F15a & F15d Total E&P Nederland
F16 Wintershall Noordzee
F17a-diep Wintershall Noordzee
G14 Engie E&P Nederland
G16a & G16b Engie E&P Nederland
G17a, G17b, G17c & G17d Engie E&P Nederland
J03b & J06 Centrica Production Nederland
K01a, K01b & J03a Total E&P Nederland
K02a & K02c Total E&P Nederland
K02b, K03a & K03c Engie E&P Nederland
K04a & K04b Total E&P Nederland
K05a & K05b Total E&P Nederland
K06, K03b & K03d Total E&P Nederland
K07 Nederlandse Aardolie Maatschappij
K08 Nederlandse Aardolie Maatschappij
K09a, K09b & K09c Engie E&P Nederland
K11 Nederlandse Aardolie Maatschappij
K12 Engie E&P Nederland
K14a Nederlandse Aardolie Maatschappij
K15 Nederlandse Aardolie Maatschappij
K17 & K18a Nederlandse Aardolie Maatschappij
K18b & L16a Wintershall Noordzee
L01a, L01d, L01e & L01f Total E&P Nederland
L02 & F17c Nederlandse Aardolie Maatschappij
L04a Total E&P Nederland
L04c & L05a Engie E&P Nederland
L05b & L05c Wintershall Noordzee
L06a & L06b Wintershall Noordzee
L07 Total
L08a & L08b Wintershall Noordzee
L09 Nederlandse Aardolie Maatschappij
L10 & L11a Engie E&P Nederland
L11b & L11c Oranje-Nassau Energie
L12a, L12b, L15b & L15c ENGIE E&P Nederland
L12c, L12d & L15d Oranje-Nassau Energie
L13 Nederlandse Aardolie Maatschappij
M01a Oranje-Nassau Energie
M07 Oranje-Nassau Energie
M09a & N07a Nederlandse Aardolie Maatschappij
N07b Engie E&P Nederland
N07c Hansa Hydrocarbons
P06 Wintershall Noordzee
P08a Petrogas E&P Netherlands
P09a, P09b & P09c Petrogas E&P Netherlands
P10a, P10b & P11b Dana Petroleum Netherlands
P11a Oranje-Nassau Energie
P12 Wintershall Noordzee
P15a, P15b & P15c TAQA Offshore
P18a & P18c TAQA Offshore
Q01 & Q02c Petrogas E&P Netherlands
Q04 & Q05d Wintershall Noordzee
Q13a Engie E&P Nederland
Q16a, Q16b & Q16c-diep, P18d, S03a & T01 Oranje-Nassau Energie