Overige procedures

Contact:  zie contactgegevens

Instemming plaatsing mijnbouwinstallaties

Het plaatsen van een voor de winning bestemde mijnbouwinstallatie behoeft instemming van de Minister van Economische zaken. Het verzoek tot instemming wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de beoogde plaatsing van de mijnbouwinstallatie ingediend

Aanvraagformulier: Plaatsing mijnbouwinstallaties

Mijnbouwwet: artikel 1, onderdeel o en artikel 141a
Mijnbouwbesluit: afdeling 5.2, artikelen 41-66 en artikel 168
Mijnbouwregeling: 
 

Deelname van EBN: Instemming overeenkomst van samenwerking

In de Mijnbouwwet is in afdeling 5.2.1, artikelen 81 t/m 88, geregeld dat op verzoek van de vergunninghouder EBN kan deelnemen in opsporingswerkzaamheden. EBN en de vergunninghouder zullen in dat geval voor hun gezamenlijke rekening de opsporingswerkzaamheden verrichten. In afdeling 5.2.2., artikelen 89 t/m 97 van de Mijnbouwwet, is vastgelegd dat de Staat EBN kan aanwijzen om in de winning te participeren. Net zoals bij de opsporing is het belang van de vergunninghouder vastgesteld op 60%, dat van EBN op 40%. Beide vormen van deelneming wordt via een overeenkomst van samenwerking tussen EBN en de vergunninghouder vastgelegd. Ook deze overeenkomst behoeft goedkeuring van de minister. Voor meer informatie zie ook: EBN

Aanvraagformulier: Overeenkomst van Samenwerking

Mijnbouwwet: Afdeling 5.2, artikelen 81-97b
Mijnbouwbesluit: 
Mijnbouwregeling: 
 

Technische eisen aan operators

Een operator moet om aan de wet- en regelgeving te voldoen aannemelijk maken, dat hij beschikt over:

  • Terzake kundig management.
  • Voldoende vakbekwaam en ervaren (staf)personeel om de mijnbouwkundige processen te beheersen.
  • Personeel, dat voldoende bekend is met de Nederlandse wet- en regelgeving.
  • Een organisatie, die in staat is om adequaat te handelen als er zich calamiteiten voordoen.
  • Plan van Aanpak voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.
  • (P.M. Voldoende financiële middelen om de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren).
     

Toelichting op Technische eisen aan operators