Opslag- en winningsplannen ter inzage

Nieuwe opslag- en winningsplannen liggen (als onderdeel van de procedure ter goedkeuring) ter inzage voor het publiek.

Hier zijn de digitale versies van het winningsplan Diever en gerelateerde documenten te vinden.