RNES (garantieregeling)

Boren naar geothermie brengt een financieel risico met zich mee. Een boring is immers kostbaar en levert niet altijd resultaat op. Om dit risico (gedeeltelijk) af te dekken is de Garantieregeling geothermie (RNES Risico's Dekken voor geothermie) opgezet. Er is een periodieke openstelling van de Garantieregeling geothermie om een aanvraag in te dienen.

De zesde openstelling van de Garantieregeling is gepubliceerd op 13 april 2017 (zie publicatie in de Staatscourant).

Informatie over deze zesde garantieregelingopenstelling is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier is ook de handleiding Regeling nationale EZ subsidies – Risico’s dekken voor geothermie Garantieregeling tegen het risico van misboring Zesde openstelling te krijgen. De site van RVO bevat tevens informatie over eerdere openstellingen inclusief bijbehorende documentatie. Indien u in aanmerking komt voor de Garantieregeling geothermie kunt u uw aanvraag indienen bij RVO.

Bij het opstellen van uw aanvraag kan voor de berekening van het indicatief geothermisch vermogen gebruik worden gemaakt van het programma DoubletCalc. Met dit door TNO beschikbaar gestelde programma kan eenvoudig de vereiste overschrijdingskansgrafiek worden verkregen. Voor aanvragers die in de eerste twee openstellingen gebruik hebben gemaakt van DoubletCalc v1.3 is hier de betreffende software te vinden. De DoubletCalc 1.3 handleiding is hier te downloaden.

Deelname aan de garantieregeling vereist vrijgave van bepaalde informatie na afronding van de garantieregelingdeelname. Deze vrijgegeven informatie is te vinden op de RVO-website

De aanvraag voor de Garantieregeling, en zo nodig de claim hierop, moet aan bepaalde eisen voldoen met betrekking tot het geologisch onderzoek, het testen van de putten en de berekening van het indicatief geothermisch vermogen. De onderstaande documenten gaan hierop in: