Nieuws

13 april 2017
zie pagina:Olie en gas vergunningen zie pagina:  Zout zie pagina:Geothermie vergunningen
14 maart 2017
Vrijgave jaarrapport 2007 (art 113 Mijnbouwbesluit) is gepubliceerd en is hier te vinden.
20 februari 2017
De geldige vergunningen per 1-1-2017 voor delfstoffen en aardwarmte in Nederland, Jaarverslag 2016, zijn te vinden op: http://nlog.nl/jaarverslagen  
02 februari 2017
zie pagina: Olie en gas vergunningenzie pagina: Zoutzie pagina: Geothermie vergunningen  
20 december 2016
Het geactualiseerde formulier voor de jaarrapportage m.b.t. olie en gas voorraden, productieprognoses en technische gegevens (artikel 113 Mbb) staat...
16 december 2016
Fallow gebieden: definitieve classificatie versie per 1 december 2016 is hier te vinden.
15 december 2016
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
13 december 2016
De posters voor de opkomende Prospex conferentie zijn gepubliceerd en hier te vinden
01 december 2016
De ontwerpbesluiten en bijbehorende adviezen omtrent het winningsplan Diever staan ter inzage op nlog. Zie ter-inzage-legging-ontwerpbesluiten-diever...
24 november 2016
Per afzonderlijk veld is nu de optie toegevoegd om de top diepte contourkaart(en) van het reservoir te downloaden (zie: www.nlog.nl/keuzelijst-velden...
08 november 2016
Zie pagina: Download digitale bestanden
07 november 2016
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
10 oktober 2016
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
08 september 2016
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
30 augustus 2016
Op de pagina jaarverslagen is het jaarverslag Delftstoffen en Aardwarmte in Nederland 2015 te downloaden, evenals de kerngegevens en de kaarten uit...
16 augustus 2016
Digitale brochure SDE+ najaar 2016 gepubliceerd, zie Geothermie - SDE+
20 juli 2016
Op 20 juli 2016 is de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016 gepubliceerd. Zie Geothermie - SDE+.
06 juni 2016
Per 1 juni 2016 is de tijdelijke leidraad voor adressering MBB. 24.1.P beschikbaar: Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door...
14 maart 2016
Vrijgave jaarrapport 2006 art 113 en Structuurkaarten 2006    
26 februari 2016
Zie Geothermie pagina - SDE+
18 februari 2016
Referentielijst van recente TNO wetenschappelijke artikelen en conferentiebijdragen met betrekking tot geinduceerde seismiciteit Groningen is...
26 januari 2016
Overzicht van de boringen beeindigd in 2015
26 januari 2016
DoubletCalc 2D v1.0 (DC2D) is een software tool ontwikkeld door TNO. Met deze software is het mogelijk de temperatuur en druk ontwikkeling rond twee...
23 december 2015
Zie Wetgeving.  Het wetsvoorstel is ook vertaald in het Engels. 
01 december 2015
Voorwaarde voor winning van gas in de Waddenzee is dat het tempo van bodemdaling en relatieve zeespiegelstijging het Meegroeivermogen van de...
27 augustus 2015
Wijziging opslagplan Norg (d.d. 31 Januari 2013). Het besluit van de minister van Economische Zaken t.a.v. de door NAM voorgestelde wijzigingen van...
26 augustus 2015
Zie Geothermie rapporten
06 augustus 2015
Wijziging opslagplan Norg (d.d. juli 2105). Het besluit van de minister van Economische Zaken t.a.v. de door NAM voorgestelde wijzigingen van het...