Ter inzage legging Vinkega

Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde gaswinning Vinkega ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat nadere informatie over de procedure.

Uw zienswijze indienen?
U kunt van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:
Ministerie van Economische Zaken
Inspraakpunt Winningsplan Vinkega
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.
 

Algemeen

Adviezen omtrent winningsplan Vinkega