Ter inzage legging Zuidwal

Ter inzage legging winningsplan Zuidwal

Van vrijdag 6 oktober tot en met donderdag 16 november 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde gaswinning Zuidwal ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat nadere informatie over de procedure.

Uw zienswijze indienen?
U kunt van 6 oktober 2017 tot en met donderdag 16 november 2017 reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:
Ministerie van Economische Zaken
Directie Energie en Omgeving
Cluster vergunningen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.
 

Algemeen

Adviezen omtrent winningsplan Zuidwal


Achtergrondinformatie

De posters dienen ter toelichting en maken geen deel uit van de ter inzagelegging. Op de posters kan geen zienswijze worden ingediend.

Poster 1: Algemene info ministerie van EZ Poster 2: Algemene info ministerie van EZ
Poster 3: Informatie gaswinning Zuidwal – Vermilion Poster 4: Nadere uitleg bodemdaling en seismisch risico