Beleid en financiele ondersteuning

Om de extra kosten voor CCS projecten te compenseren, stelt de Nederlandse overhead fondsen beschikbaar voor het demonstreren van de technologie. €150 miljoen is toegekend aan het ROAD CCS demonstratie project naast een subsidie van €180 miljoen van de Europese Commissie. Bijkomende financiering voor CCS is beschikbaar maakt door de Europese Commissie via het Emission Trading Scheme New Entrants Reserve ‘NER 300’, dat in 2015 is afgelopen . In oktober 2014 , heft de Europese Raad aangekondigd dat de NER 300 in 2020 vervangen zou worden door een groter  ‘Innovation Fund’, dat ook financiering van CCS demonstratieprojecten zou omvatten.

Het beleidsinstrument dat de financiering van CCS zou moeten genereren is het Emission Trading Scheme, maar de prijs van emissierechten zijn momenteel veel te laag om nieuwe investeringen in CCS aan te trekken. Het Europese Parlement heeft daarom een aantal initiatieven ontplooit om een hogere emissieprijs voor CO2 te ondersteunen, informatie hierover treft u hier aan.